پست الکترونیکی : info [at] sarmaara.com
تماس با کارشناسان

 

 

اسپلیت کاستی دایکین

اسپلیت های کاستی دایکین با قابلیت سرمایش و گرمایش در در ظرفیت های بین 20000 تا 50000 می باشد. 

لیست انواع مدل های اسپلیت کاستی دایکین به شرح زیر میباشد:

نام مدل
اسپلیت کاستی سرمایشی و گرمایش 20000BTU FHYC20/RY20CXC1
اسپلیت کاستی سرمایشی و گرمایش 25000BTU FHYC25/RY25CXC1
اسپلیت کاستی سرمایشی و گرمایش 28000BTU FHYC28/RY28CXC1
اسپلیت کاستی سرمایشی و گرمایش 35000BTU FHYC40/RY35CXC1
اسپلیت کاستی سرمایشی و گرمایش 40000BTU تک فاز FHYC40/RY40CXC1
اسپلیت کاستی سرمایشی و گرمایش 40000BTU سه فاز FHYC40/RY40CXY1
اسپلیت کاستی سرمایشی و گرمایش 50000BTU FHYC50/RY50CXC1