پست الکترونیکی : info [at] sarmaara.com
تماس با کارشناسان

 

 

دستگاه های خشک و خنک کننده غلات TKS

نماینده رسمی فروش و خدمات محصولات ت ام اس (TMS) در ایران

سری TKS دستگاههای خشک و خنک کننده غلات

 

هر ساله میلیون ها تن از غلات به علت شرایط ذخیره سازی نامناسب از بین می روند. رطوبت هوا، دمای هوا، حشرات و تهویه هوا نامناسب برکیفیت ذخیره سازی، آسیب برداشت و کاهش دوره های ذخیره سازی تاثیر گذار است.


شرایط ذخیره سازی مناسب و کارآمد یکی از مهمترین پارامترهای تامین و عرضه غلات در جهان است. به صورت کلی غله یک عنصر مهم تغذیه ای برای تمام جهان است که با ایجاد شرایط مناسب ذخیره سازی غلات میتوان ضرر از بین رفتن غلات را به حداقل رساند.
دشمن اصلی ذخیره سازی غلات حشرات و کپک است. میکروارگانیسم ها در دمای بالاتر از 25 درجه سانتیگراد و رطوبت بیش از 70 درصد افزایش تدریجی را نشان می دهند. به صورت میانگین، غلات دارای شرایط ذخیره سازی مناسب حدود 1 الی 2 درصد از بین میروند حال آنکه در مقایسه غلات ذخیره شده در شرایط نامناسب حدود10الی 12درصد ازبین می روند. دمای غلات در زمان برداشت بین 25تا50 درجه سانتی گراد است. پس ازبرداشت، غلات پیش از ذخیره سازی نیاز به خشک کردن و خنک کردن دارند. دو عامل تعیین کننده در ذخیره سازی با کیفیت و بدون خسارت دیدن آنها ، رطوبت و دما است.


هر محصول کشاورزی دارای درجه حرارت و رطوبت مناسب خود می باشد.
سری
TKS امکان خنک شدن غلات تا 15 درجه سانتی گراد و کاهش رطوبت آنها را برای فضاهای ذخیره سازی کوچک، متوسط و بزرگ به طور یکسان در حین عملیات ذخیره سازی فراهم می آورد.در عین حال کاهش هزینه ها وبازگشت سریع سرمایه گذاری جزو ماهیت سودمند این سیستم ها می باشد.


مزایای مجموعه سری TKS:


• تهویه موثر فضای ذخیره سازی مستقل از شرایط آب و هوایی برداشت.


• حفظ بالاترین میزان کیفیت غلات از زمان آغاز ذخیره سازی می شود.


• کاهش خسارات ناشی از تنفس غلات.

• حفظ دمای ذخیره سازی غلات زیر دمای بحرانی به منظور محافظت آنها از کپک و حشرات.

• رویکرد اکولوژیک و موثر بمنظور جلوگیری از ذخیره سازی مجدد و عملیات شیمیایی.

• پانل کنترلی لمسی تمام مقادیر را نشان می دهد، امکان تنظیم تمامی درجه حرارت ها را فراهم
می آورد و بدین ترتیب میتوان انواع غله را بسته به نوع آن بهینه سازی نمود.